"KEMAS, BERSIH DAN CERIA PENCETUS TRANSFORMASI KERJA BERKUALITI"

Pages

AUDIT PENSIJILAN SEMULA - MAMPU

2.10.2018 - Pada hari ini auditor daripada pihak MAMPU iaitu Puan Zuasma binti Yahaya telah menjalankan audit Lebuh Armenian dan merupakan lokasi ketiga yang dikunjungi selepas Lebuh Downing dan Campbell. Sepanjang audit dijalankan, Puan Azlina selaku Ketua Zon mengiringi beliau ke semua tempat di Lebuh Armenian ini. Di akhir pengauditan, beliau maklumkan pelaksanaan audit di Lebuh Armenian memuaskan namun terdapatt beberapa penemuan yang perlu dibuat penambahbaikan dan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Penutupan audit pada 4 Oktober 2018.Share

Twitter Facebook